KIMBERLEY

BIKERS FOR CHANGE | Come rev up your spirit

SERMONS

All Sermons

Genoeg is genoeg – Dr Ben Vorster

God se genade moet vir ons genoeg wees.
Dink aan die genade in jou lewe vir alles wat God al vir jou gedoen het.
Dis juis die doring in jou vlees wat jou laat besef hoe groot God se genade is.
Daar kom ‘n oomblik wat jou planne op is – dit is juis dan wanneer jy swak is en God se genade jou beskutting is.
Wanneer jy oorweldig word deur jou swakheid sal God jou beskutting wees.

Met wie deel jy jou worries – Dr Ben Vorster

Ons het almal bekommernisse. Dit het deel van ons lewenswyse geword.
Bekommernis is die grootste moordenaar van liefde
Bekommernis is nie ‘n gebrek aan geloof nie
Moenie dat jou bekommernis jou geloof en liefde vir die Here verdryf en jou na die verlede laat verlang nie.
Die pad van die verloste mens loop ook deur ‘n dor woestyn.

Somtyds mag die Here nee sê – Dr Ben Vorster

Partymaal vra ons God vir iets, maar dan verwag ons nie ‘n antwoord nie.
Soms sê God ja, soms nee, soms wees geduldig en soms is daar net stilte.
“n Kind van die Here se gebede kan nie onbeantwoord bly nie.
God het ons almal lief en dra elkeen se belange op die hart.
Moet nooit die Here versaak as die antwoord nee is nie.
Ons moet besef dat die antwoord dalk nie nee is nie, maar wag ‘n bietjie.

Getting your hands dirty – Past Harry Hurndall

Jesus gave us a mission for which He left the Holy Spirit to help us. This is the greater purpose that we are here for.

In a situation where you feel insufficient, God says bring what you have. He will bless the little bit that you bring and give it back to you.

We have to trust Jesus and do what we are capable of when He asks us, and then trust Him to do what only He can do.

Wat is God besig om te doen – Past Jos Steenvat

Wat maak jy op hierdie plek in jou lewe?

Hoe nader ons aan God beweeg, hoe nader beweeg ons aan almal naby ons in ons lewens.

Onthou:
God gee vrede, Hy maak jou nie bang nie
God lei jou, Hy jaag jou nie aan nie
God gee vrede, nie vyandskap nie
God gee liefde, nie haat nie

Jy gaan nie vrede in jou hart hê as jy nie die pad volg wat God wil hê jy moet volg nie

As jy nie na God luister nie, luister jy na die duiwel.

EVENTS & NEWS

All Events

Die Workshop